Extra-legale voordelen vormen een belangrijk onderdeel van een performant remuneratiepakket, niet alleen vanwege de relatief gunstige (para)fiscaliteit, maar vooral vanwege de mogelijkheid voor u als werkgever om het pakket zodanig te moduleren dat het aansluit bij de beoogde HR-doelstellingen en budgettaire ruimte. Om dit pakket als zodanig ook te laten waarderen door uw medewerkers, zijn er evenwel heel wat aspecten die op mekaar afgestemd dienen te worden. Kortom, een puzzelopdracht waarbij Benefits Plus Consulting u kan adviseren en bijstaan in de implementatie.